systematischeteeltbegleiding-landbouwadviseur

systematischeteeltbegleiding-landbouwadviseur. Mais zaaien op een perceel in Wijandsrade waar 2 weken geleden rijenbemesting heeft plaats gevonden. De mais wordt hier gezaaid in gele mosterd voor meer info: Stefan muijtjens 0031622185308